Website Familie Bijkerk

NAVIGATIE

 

HOMEPAGE

FOTOGALERIJ

JAN BIJKERK

SJOERDTJE BIJKERK

FAVORIETEN

 

FAM. ROELANDS

WEER LELYSTAD

NOORDZUIDLIJN

 

 

 

 

Frysk Boun om Utens

 

 

 

 

 

 

 

arenIk wil mij graag even voorstellen. Ik ben Sjoerdtje Bijkerk-Anema. Ik ben geboren in 1948 in "Het Bildt" (dorp: Oudebildtzijl) , de landbouwstreek in het Noorden van Friesland. Het Bildt bestaat reeds 500 jaar en dat is gedurende het gehele jaar 2005 gevierd. 

Mijn hobby's zijn, naast tennissen bij TV Poseidon in Lelystad, zingen in het koor van de Fryske Krite Sékrite in Lelystad.

Voor onze verhuizing naar Lelystad was ik secretaris van de Friese vereniging "Fier fan Hûs" uit Bodegraven. Samen met Jan deed ik tevens de redactie van het mededelingenblad van deze vereniging. Wij willen hierbij zoveel mogelijk "Friezen om Utens" activeren deel te nemen aan onze activiteiten

Ook tuinieren doe ik graag, een aantal foto's van de bloemen in onze tuin zijn te bekijken via de fotogalerij elders op deze site.

Fietsen is ook een van de hobby's die Jan en ik samen doen. In de zomer trekken we door Nederland op onze fietsen. Een geweldig gevoel, zo lekker door de natuur te fietsen.

Ik ben inmiddels ook in Lelystad (daarvoor in Woubrugge / Alphen a/d Rijn) weer aangesloten bij Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, tegenwoordig de Vrouwen van NU, en doe mee daar aan de fietsclub en tuinclub. Ik ben inmiddels gekozen als voorzitter van deze vereniging. Promotiefilm Vrouwen van Nu.

VVN Lelystad

De grootste hobby betreft natuurlijk de aandacht voor onze kleinkinderen. Geweldig om deze kinderen op te zien groeien en er zo nu en dan op te passen.

Verjaardagkaart die door mij naar de jarige leden van de NBvP Woubrugge wordt gestuurd

Verjaarsdagkaart van de VVN afd. Woubrugge
Kaart ontworpen door Video Editing Bijkerk

Veel plezier verder met het bezoek aan onze site, groetjes Sjoerdtje